ผลิตด้วยเทคโนโลยีสกัดเย็นที่ทันสมัย ผ่านการตรวจสอบทุกกระบวนการ สกัดจากธรรมชาติ 100 % ไม่มีสารเคมีเจือปน เป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่ได้การรับรองจาก