รางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่น R9 Coffee & รางวัลนักธุรกิจดีเด่น

ผู้บริหารคนเก่ง ของบริษัทริช วันทูไนน์ จำกัด ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ ในโครงการ " เชิดชูเกียรติ บุคคลต้นแบบคนดีศรีสังคม แห่งสยามประเทศ เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท " 
งานประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2564