Rich129 Grand Opening

เปิดตัวไปแล้วกับงาน Rich129 Grand Opening (Oline) " อยู่ห่างไกล...แต่หัวใจยังผูกผัน" 
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 64 ที่ผ่านมา กับงานออนไลน์ครั้งสำคัญของ Rich129 เต็มอื่มไปด้วยความรู้เรื่องสุขภาพ 

"วิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจในปี 2021" จากคุณณภูภณ กลัดกลีบ (CEO)
"กว่าจะมาเป็น Rich129" จากคุณจิรชัย เปี่ยมสุข (CMO)
"จากใจผู้บริหารถึงสมาชิก" จากคุณวรพงษ์ ช้างรู้กิจ (ประธานบริษัท)

สามารถรับชมสนุก และความรู้เรื่องสุขภาพ แบบย้อนหลัง
ได้ที่ Facebook @rich129official